Kezdőlap (Jézus születése)

 Biblia 

  » »
 
   

Jézus születése

Biblia  Jézus szeretete  Jézus tanítása

JÉZUS SZÜLETÉSE
Télre járt már az idő, midőnA Megváltó születése éjjelénAz isteni Gyermek születése után nyolcadnapra

Télre járt már az idő, midőn ...


Jézus születése.
18Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.

Jézus születése
Gerard van Honthorst: A pásztorok imádása
A megfeszített Jézus
Szent Márton templom (Biberach, Németország) ...

Jézus születése helyét a bibliai alakokkal együtt ábrázoló, templom alakú papír vagy deszka alkotmány, ezzel mennek a betlehemesek karácsonykor betlehemezni.

Mi történt Jézus születése után?
Mát. 2.1-19: "Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, a ki megszületett?

Jézus születésekor a csillag ismerte Krisztust, és a bölcs férfiakat elvezette a jászol-bölcsőhöz, amelyben a gyermek Jézus feküdt. A mennyei seregek ismerték Krisztust és dicséretet énekeltek a Bethlehem vidékén elterülő mező fölött.

Nem álltak azonban rendelkezésére megfelelő források Jézus születése időpontjának a pontos megállapításához. Mivel Nagy Heródes - aki még élt Jézus születésekor - i.e.

12:46,47-es szakaszban magában foglalhatja, hogy Máriának több gyereke is lett Jézus születése után. Jézus csupán az ő elsőszülött gyermeke volt.

A Bibliát évszázadokkal Jézus születése előtt írták hithű zsidók többnyire héber nelven. Az első 39 könyvet Ószövetségnek nevezik. Az utolsó 27 könyvet keresztények írták, görögül, ezt Újszövetségként ismerjük.

Jézus születése, Jézus szolgálata, Jézus halála és feltámadása mind pontosan és szó szerint úgy történt, ahogyan az Ószövetség ezeket előrevetítette. Az Újszövetségben ezek közül a próféciák közül egyik sem jelképesen teljesedett be.

Az ószövetségi könyveket Jézus születése előtt héber és arám nyelven írták a zsidó nép tanítói és prófétái.
12. Mit foglal magába az Ószövetség?

Utazás Názáretből Betlehembe a népszámlálásra, összeírásra; Jézus születése (Lk. 2:1-7; Jn. 1:14)
7.
Angyalok megjelenése a betlehemi pásztoroknak, látogatásuk a jászolnál (Lk. 2:8-18) ...

Amennyiben ezt a jelenséget figyelembe vesszük, mint egyik lehetséges bizonyítékát annak, hogy Jézus születésekor a napkeleti bölcsek valószínűleg a csillagok állása miatt mehettek Jézust üdvözölni, akkor ezen időpontok egyike körül, ...

Mint láttuk, Jézus kijelentette: Ő arra született hogy király legyen. Tudjuk, amikor Gábriel arkangyal megjelent Miriamnak (Máriának) nem sokkal Jézus születése előtt, a megszületendő gyermekkel kapcsolatban ezt mondta: ...

Jézus születése Kr. e. 5; Jézus bemerítése 26 vége vagy 27 eleje; első páskaünnep Jézus munkálkodása alatt 27; Jézus keresztre feszítése 30; Pál megtérése 34 vagy 35; I.

Lásd még: Lásd még: Jézus, Születés, Ember, Szent, Isten

Biblia  Jézus szeretete  Jézus tanítása

 
RSS Mobile