Kezdőlap (Jézus születése)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Jézus születése

Biblia  Jézus szeretete  Jézus tanítása

JÉZUS SZÜLETÉSE
Télre járt már az idő, midőnA Megváltó születése éjjelénAz isteni Gyermek születése után nyolcadnapra

Télre járt már az idő, midőn ...


Jézus születése.
18Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.

Jézus születése
Gerard van Honthorst: A pásztorok imádása
A megfeszített Jézus
Szent Márton templom (Biberach, Németország) ...

Betlehem
Jézus születése helyét a bibliai alakokkal együtt ábrázoló, templom alakú papír vagy deszka alkotmány, ezzel mennek a betlehemesek karácsonykor betlehemezni.
A héber Bét-lehem jelentése az élelem háza, ez a latin révén terjedt el az európai nyelvekben.

Mi történt Jézus születése után?
Mát. 2.1-19: "Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, a ki megszületett?

fejezet ~ Jézus bemutatása a templomban Simeon és Anna A tizenkét éves Jézus a templomban
3. fejezet Keresztelő János Jézus megkeresztelkedése Jézus nemzetségi táblázata
4.

~kor a csillag ismerte Krisztust, és a bölcs férfiakat elvezette a jászol-bölcsőhöz, amelyben a gyermek Jézus feküdt. A mennyei seregek ismerték Krisztust és dicséretet énekeltek a Bethlehem vidékén elterülő mező fölött. A tenger ismerte hangját és engedelmeskedett parancsának.

Nem álltak azonban rendelkezésére megfelelő források ~ időpontjának a pontos megállapításához. Mivel Nagy Heródes - aki még élt ~kor - i.e. 4 tavaszán, valószínűleg április elején halt meg, ~ ez előtt az időpont előtt kellett hogy legyen néhány hónappal.

12:46,47-es szakaszban magában foglalhatja, hogy Máriának több gyereke is lett ~ után. Jézus csupán az ő elsőszülött gyermeke volt. Tehát a katolikus tanításokat, melyek szerint Mária szűz maradt, és a mennybe emelkedett, a Biblia egyáltalán nem támasztja alá.

A Bibliát évszázadokkal ~ előtt írták hithű zsidók többnyire héber nelven. Az első 39 könyvet Ószövetségnek nevezik. Az utolsó 27 könyvet keresztények írták, görögül, ezt Újszövetségként ismerjük.

~, Jézus szolgálata, Jézus halála és feltámadása mind pontosan és szó szerint úgy történt, ahogyan az Ószövetség ezeket előrevetítette. Az Újszövetségben ezek közül a próféciák közül egyik sem jelképesen teljesedett be. Ez egy erős érv a szó szerinti magyarázat módszere mellett.

Az ószövetségi könyveket ~ előtt héber és arám nyelven írták a zsidó nép tanítói és prófétái.
12. Mit foglal magába az Ószövetség?
Az Ószövetség magába foglalja a zsidó nép valláserkölcsi törvényeit és a próféták tanításait.

Utazás Názáretből Betlehembe a népszámlálásra, összeírásra; ~ (Lk. 2:1-7; Jn. 1:14)
7.
Angyalok megjelenése a betlehemi pásztoroknak, látogatásuk a jászolnál (Lk. 2:8-18) ...

Amennyiben ezt a jelenséget figyelembe vesszük, mint egyik lehetséges bizonyítékát annak, hogy ~kor a napkeleti bölcsek valószínűleg a csillagok állása miatt mehettek Jézust üdvözölni, akkor ezen időpontok egyike körül, vagy a kettő között kellett Jézusnak megszületnie.

Mint láttuk, Jézus kijelentette: Ő arra született hogy király legyen. Tudjuk, amikor Gábriel arkangyal megjelent Miriamnak (Máriának) nem sokkal ~ előtt, a megszületendő gyermekkel kapcsolatban ezt mondta: ...

~ Kr. e. 5; Jézus bemerítése 26 vége vagy 27 eleje; első páskaünnep Jézus munkálkodása alatt 27; Jézus keresztre feszítése 30; Pál megtérése 34 vagy 35; I.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Ember, Születés, Isten, Jézus, Szent?

◄ Jézus szeretete   Jézus tanítása ►
 
RSS Mobile