Kezdőlap (Jairus leánya)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Jairus leánya

Biblia  Jairus  Jakab

Jairus leánya és a vérfolyásos asszony.
21Amikor Jézus a bárkával ismét átért a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köré. 22Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta, lába elé borult, 23és igen kérte: 'Halálán van a lányom.


A bibliai elbeszélések közül ilyenek Lázár (Jn 11,1-44) és Jairus leánya (Mk 5,22köv) vagy a naimi ifjú (Lk 7,11-17), akiket éppen Jézus támasztott fel. Az elbeszélés szerint ők már meghaltak, mégis egy időre visszatértek az életbe, hogy aztán később végleg meghaljanak.

Andrással együtt halászok voltak (Mk 1,16); házas ember (Mk 1,30; 1Kor 9,5); Jézust fivére, András által ismerte meg (Jn 1,41-43); Jézus elhívta, hogy állandó követője és kísérője legyen (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11); az apostolok közé választotta (Mk 3,13-19; Lk 6,12-16), tanúja volt Jairus leánya ...

Egy valamennyi idő múlva Szemida a Jairus leánya beteg lett, egy reggel jön a hír, hogy Szemida meghalt az édesanyja ölében anélkül, hogy sokat szenvedett volna.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Evangélium, Szent, Biblia, Asszony, Ember?

◄ Jairus   Jakab ►
 
RSS Mobile