Kezdőlap (Jairus)

 Biblia 

  » »
 
   

Jairus

Biblia  Jahve  Jairus leánya

JAIRUS ("Jáir" görög alakja).
Zsinagógai elöljáró, akinek leányát Jézus feltámasztotta a halálból (Mk 5,22).
JAKAB ("Jákób" görög alakja; csaló).


Jairus leánya és a vérfolyásos asszony.
21Amikor Jézus a bárkával ismét átért a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köré.

Jézus életre kelti Jairusz leányát Keresztelő szent Jánosnak halálaJézus csodálatosan megvendégel 5000 embertJézus KafarnaumbanJézus a vízen járJézus ígéretet tesz az Oltáriszentségről

Jézus életre kelti Jairusz leányát ...

Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta, lába elé borult,
Mk 5.23
és igen kérte: "Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen."
Mk 5.24
El is ment vele.

Ezeket a csodatevőkről szóló ókori irodalomban találjuk elszórva (sokszor orvosi tanúsításokkal hitelesítve); Jézusnál is találkozunk ilyenekkel három esetben - Jairus lányai[29], a mini ifjú[30], Lázár[31].

Itt talált Rá Jairus, a zsinagóga vezetője.
Ez a zsidó vén nagy bánattal jött Jézushoz, lábához vetette magát, és így kiáltott: "Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen" (Mk 5:23).

Ilyen arkhón volt a kapernaumi Jairus [6 ] is, a vagyis kormányhivatalnoki és foember (Mt 9,18), illetve a zsinagóga feje (Lk 8,41 ; a zsinagógafok egyike Mk 5,22), ugyanis a zsinagógai elöljáróság tisztsége azonos volt).

Az Újszövetség szerint Jézus több személyt is feltámasztott, többek között Jairus lányát (Mk 5,21 - 24 és 35-43), egy fiatalembert a naini ifjút (Lk 7,11-17)- saját temetésén - és Lázárt (Jn 11,1 - 44), akit már négy napja eltemettek.

Egy valamennyi idő múlva Szemida a Jairus leánya beteg lett, egy reggel jön a hír, hogy Szemida meghalt az édesanyja ölében anélkül, hogy sokat szenvedett volna.

22És ímé, eljöve a zsinagóga fők egyike, névszerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esék,23És igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.

E három személy más alkalmakkor is rendkívüli dolgoknak lehetnek szem- és fültanúi: az apostolok közül csak ők vannak jelen Jairus tizenkét éves kislányának feltámasztásakor (vö.: Lk 8,51) és az utolsó vacsorát követően az Olajfák-hegyén is ők ...

Jézus nem csupán Lázárt támasztotta fel a halálból, hanem a naini özvegyasszony fiát (Lk 7:14-15) és Jairus lányát is (Lk 8:52-56). Péter apostol később Dorkászt támasztotta fel (ApCsel 9:40), Pál pedig Eutikhoszt (ApCsel 20:9-12).

Lásd még: Lásd még: Jézus, Isten, Ember, Szent, Halál

Biblia  Jahve  Jairus leánya

 
RSS Mobile