Kezdőlap (Jairus)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Jairus

Biblia  Jáír  Jairus leánya

JAIRUS ("Jáir" görög alakja).
Zsinagógai elöljáró, akinek leányát Jézus feltámasztotta a halálból (Mk 5,22).
JAKAB ("Jákób" görög alakja; csaló).


Jairus leánya és a vérfolyásos asszony.
21Amikor Jézus a bárkával ismét átért a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köré. 22Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta, lába elé borult, 23és igen kérte: 'Halálán van a lányom.

Jézus életre kelti Jairusz leányát Keresztelő szent Jánosnak halálaJézus csodálatosan megvendégel 5000 embertJézus KafarnaumbanJézus a vízen járJézus ígéretet tesz az Oltáriszentségről

Jézus életre kelti Jairusz leányát ...

Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta, lába elé borult,
Mk 5.23
és igen kérte: "Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen."
Mk 5.24
El is ment vele. Nagy tömeg kísérte, ott tolongtak körülötte.
Mk 5.25 ...

Ezeket a csodatevőkről szóló ókori irodalomban találjuk elszórva (sokszor orvosi tanúsításokkal hitelesítve); Jézusnál is találkozunk ilyenekkel három esetben - Jairus lányai[29], a mini ifjú[30], Lázár[31].

fejezet A Jézust követő asszonyok A magvető A lámpás Jézus igazi rokonai Jézus lecsendesíti a tengert Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat ~ leányának feltámasztása
9. fejezet Jézus kiküldi tizenkét tanítványát Ötezer ember megvendégelése Péter vallástétele.

Itt talált Rá ~, a zsinagóga vezetője.
Ez a zsidó vén nagy bánattal jött Jézushoz, lábához vetette magát, és így kiáltott: "Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen" (Mk 5:23).
Jézus azonnal elindult a főemberrel annak háza felé.

A bibliai elbeszélések közül ilyenek Lázár (Jn 11,1-44) és ~ leánya (Mk 5,22köv) vagy a naimi ifjú (Lk 7,11-17), akiket éppen Jézus támasztott fel. Az elbeszélés szerint ők már meghaltak, mégis egy időre visszatértek az életbe, hogy aztán később végleg meghaljanak.

Ilyen arkhón volt a kapernaumi ~ [6 ] is, a vagyis kormányhivatalnoki és foember (Mt 9,18), illetve a zsinagóga feje (Lk 8,41 ; a zsinagógafok egyike Mk 5,22), ugyanis a zsinagógai elöljáróság tisztsége azonos volt).

Egy valamennyi idő múlva Szemida a ~ leánya beteg lett, egy reggel jön a hír, hogy Szemida meghalt az édesanyja ölében anélkül, hogy sokat szenvedett volna.

22És ímé, eljöve a zsinagóga fők egyike, névszerint ~, és meglátván őt, lábaihoz esék,23És igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.24El is méne vele, és követé őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt.

Jézus nem csupán Lázárt támasztotta fel a halálból, hanem a naini özvegyasszony fiát (Lk 7:14-15) és ~ lányát is (Lk 8:52-56). Péter apostol később Dorkászt támasztotta fel (ApCsel 9:40), Pál pedig Eutikhoszt (ApCsel 20:9-12).

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Ember, Isten, Halál, Asszony, Szent?

◄ Jáír   Jairus leánya ►
 
RSS Mobile