Kezdőlap (Biblia)

 Biblia 

  »
 
   

Biblia

1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

1
12 apostol


A
A néma Abarim Abdiás
Abdiás próféta könyve Abdiel Abednégó
Ábel Abib Abida
Abija Abimáél Abimelek
Abimélek Abjátár Abner
Ábrahám Ábrám Absalom
Absolon Ádám Adbeél
Adónia Adónikám Adónirám
Adullám Aggeus Agrippa
Áháb Ahasvérus Áház


B
Baala Baálzebub Baása
Bábel Babilon Babilóni fogság
Bálám Bálvány Bálványimádás
Barabás Bárák Bárány
Bárka Barnabás Báruk
Báruk könyve Básán Becsületesség
Behemót Behor Bela
Bélpoklos Belsazár Béna
Benhadád Benjámin Bertalan
Betánia Beteg Betegség


C
Cidkija Cyrus Czefó
Czófár Csalódás Cselszövés
Csillagok


D
Dágon Damaris Damaszkusz
Dán Dániel Dániel könyve
Dániel próféta könyve Dárius Darkón
Dátán Dávid Dávid fia
Dávid király Debora Debóra
Dedán Delila Démás
Demeter Démon Deuterokanonikus
Deuteronomium Diána Dibri
Dienes Dina Diotrefesz
Disán Disón Disznó


E
Ébredés Éden Édenkert
Édesanya Edóm Efezus
Efezusi levél Efezusiaknak írt levél Efraim
Efron Égi jel Égőáldozat
Egyház Egyiptom Egyszerű ember
Ehud Élám Eleázár
Élethossziglan Elhívás Eliezer
Elifáz Eliud Elizeus
Eljákim Ellenségszeretet Elohim
Élón Élő halott Élő víz


F
Fánuel Fáraó Fáres
Farizeus Farizeus és a vámos Fazekas
Fecske Felebarát Félelem
Feleség Felhők Félix
Feltámadás Feltámasztás Féltékenység
Férfi Férjes asszony Fiamat meg fogják becsülni
Figellus Figyelmeztetés Filemon
Filemonhoz írt levél Filemonnak írt levél Filep
Filétus Filia Filippi
Filippieknek írt levél Filiszteus Fineás


G
Gabonamag Gábriel Gád
Galamb Galata levél Galilea
Gamáliel Gazdag ember Gecsemáné-kert
Gedeon Genezáret Genezis
Getszemáni Gibeón Gideón
Gilboa Gileád Gileád hegye
Gilgal Glória Gnosztikus
Góg és Magóg Golgota Góliát
Gómer Gonosz Gonosz asszony
Gránátalma Gyehenna Gyermek


H
Habakuk könyve Habakuk próféta könyve Hadád
Hadórám Hágár Haggeus
Hajós Hakila Hálaadás
Halak Halál Hálátlanság
Halfogás Hallgatás Háló
Halott Halottak feltámadása Halvá
Halván Hám Hámán
Hamis próféta Hamis sáfár Hamisság
Hámor Hamrán Hanáni
Hanániás Hánes Hangyák


I
Idők jele Igazi szőlőtő Igazság lelke
Igazságtalan bíró Ígéret Illés
Imádság Immánuel Írástudó
Irgalmas Isten Irgalmas szamaritánus Irgalmasság
Irgalom Isai Isbóset
Ismael Ismáel Isten
Isten ajándéka Isten akarata Isten angyala
Isten báránya Isten dicsősége Isten előtt
Isten embere Isten fia Isten gyermeke
Isten haragja Isten hatalma Isten igazsága


J
Jáfet Jaháziel Jahve
Jairus Jairus leánya Jakab
Jakab levele Jakán Jákob
Jákób Jámbor János
János első levele János evangéliuma János harmadik levele
János keresztsége János Márk János második levele
János születése Jáván Jeárim
Jebuzeus Jefte Jégeső
Jéhu Jehudit Jekoniás
Jelenések Könyve Jeremiás Jeremiás könyve


K
Kafarnaum Káin Kajafás
Káldeus Káleb Kalmár
Kána Kanaán Kánaán
Kánaáni asszony Kánai menyegző Kananeus
Kánon Kanonikus gyűjtemény Kanonikus irat
Kanonizáció Kárhozat Karmel
Kecske Kegyelem Kénán
Kenáz Kenyér Kenyérszaporítás
Kereskedő Kereszt Keresztelő János
Keresztény Keresztre feszít Keresztre feszítés


L
Lábán Lábmosás Lais
Lakodalom Lámek Lámpás
Lázár Lázár feltámasztása Lea
Lepra Leprás Letartóztatás
Lévi Leviták könyve Libanon
Liliom Liszt Lót
Lótán Lucifer Lukács
Lukács evangéliuma


M
Madai Madarak Madonna
Magtalan Magvető Mahalalél
Makkabeus Malakiás Malakiás könyve
Malakiás próféta könyve Malkija Mammon
Manassé Manna Mara
Mária Márk evangéliuma Mártír
Második korintusi levél Második Törvénykönyv Matatiás
Máté Máté evangéliuma Matréd
Matrédnak Mattanja Mátyás
Megbánás Megbocsátás Megdicsőülés


N
Naámán Nábál Nabukodonozor
Naftáli Nafthali Nagy fa
Nagy nyomorúság Nagy vacsora Náhum
Náhum könyve Náhum próféta könyve Naimi ifjú
Naini özvegy Nákhor Napkeleti bölcs
Napkeleti bölcsek Nátán Názáret
Názáreti Jézus Ne ítélj Nébát
Negyven esztendő Negyven nap Nehemiás
Nehémiás Nehemiás könyve Nehémiás könyve
Nikodémus Nimród Ninive


O
Obed Obil Ofir
Ohel Oholá Oholibá
Oholibáma Olajfák hegye Olajfák hegyén
Oltár Oltáriszentség Omár
Omri On Ónán
Onesimus Onésimus Ószövetség
Otniél Ördög Örök élet
Örökös Öröm Ötven ezüst
Özönvíz Özvegyasszony


P
Pál Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Palesztina
Palesztína Pálmaág Panaszkodás
Párán Parázna Páska
Passió Pászka Pászkaünnep
Pásztorok Pátriárka Pedája
Péka Pekája Példabeszéd
Példabeszédek könyve Pénzváltó Peor
Perázim Peszah Péter
Péter első levele Péter második levele Péter tagadása
Péter vallomása Pilátus Pilátus előtt


R
Rabbi Rabló Ráchel
Ráháb Ráhel Rákhel
Rebeka Remény Roboám
Római levél Rómaiaknak írt levél Rossz fa
Rossz tanács Rózsafüzér Rúben
Rút Rut könyve Ruth
Ruth könyve


S
Sabbat Salamon Salmanassár
Sálmon Samária Samaritánus
Samgar Samma Sammá
Sámson Sámuel Sámuel első könyve
Sámuel második könyve Sára Sátán
Saul Séba Séfer
Sefi Sefó Sekhem
Séláh Sém Sénakhérib
Sené Seol Sét
Sibbólet Sidrák Simeon


T
Tábita Tábor Tádé
Talentum Támár Tamás
Tanítás Tanítvány Tanúbizonyság
Tanúságtétel Táré Tarsis
Te házad népe Tékozló fiú Témán
Temetés Templom Templom megtisztítása
Templomadó Templomszentelés ünnepe Teodicea
Teremtés Teremtés könyve Teremtő
Tétlenség Thámár Theofilus
Timna Timná Timóteus


U
Új bor Új Egyház Új Templom
Újszövetség Úr angyala Úr az Isten
Uriás Úriás Uriel
Úrvacsora Utolsó húsvét Utolsó ítélet
Utolsó Vacsora Úz Uzzi
Uzziás Üdvözítés Üdvözítő Isten
Üres sír


V
Vádbeszéd Vak meggyógyítása Vakok
Válás Váltságdíj Vérfolyásos asszony
Vértanú Vértanúság Vészjósló
Vetés Vihar Világ gyűlölete
Világ teremtése Világosság Vipera
Vízen jár Vízkóros Vízözön
Vízvezeték Vofszi Vőlegény


Z
Zabbai Zakariás Zakariás könyve
Zakariás próféta könyve Zakeus Zákeus
Zakkai Zebedeus Zebulon
Zelóta Zeráh Zilpa
Zohélet Zorobábel Zsidó
Zsidó nép Zsidó szokás Zsidókhoz írt levél
Zsidóknak írt levél Zsinagóga Zsoltárok könyve
Zsuzsanna


 
RSS