Kezdőlap (Biblia)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  »
 
   

Biblia

1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

1
12 apostol


A
A néma Abarim Abdiás
Abdiás próféta könyve Abdiel Abdón
Abednégó Ábel Abib
Abida Abija Abimáél
Abimelek Abimélek Abjátár
Abner Ábrahám Ábrám
Absalom Absolon Ádám
Adbeél Adónia Adónikám
Adónirám Adullám Aggeus
Agrippa Áháb Ahasvérus


B
Baala Baálzebub Baása
Bábel Babilon Babilóni fogság
Bálám Bálvány Bálványimádás
Barabás Bárák Bárány
Bárka Barnabás Báruk
Báruk könyve Básán Becsületesség
Behemót Behor Bela
Bélpoklos Belsazár Béna
Benhadád Benjámin Bertalan
Betánia Beteg Betegség


C
Cidkija Cyrus Czefó
Czófár Csalódás Cselszövés
Csillagok


D
Dágon Damaris Damaszkusz
Dán Dániel Dániel könyve
Dániel próféta könyve Dárius Darkón
Dátán Dávid Dávid fia
Dávid király Debora Debóra
Dedán Delila Démás
Demeter Démon Deuterokanonikus
Deuteronomium Diána Dibri
Dienes Dina Diotrefesz
Disán Disón Disznó


E
Ébredés Éden Édenkert
Édesanya Edóm Efezus
Efezusi levél Efezusiaknak írt levél Efraim
Efron Égi jel Égőáldozat
Egyház Egyiptom Egyszerű ember
Ehud Éhúd Élám
Eleázár Élethossziglan Elhívás
Eliezer Elifáz Eliud
Elizeus Eljákim Ellenségszeretet
Elohim Élón Élő halott


F
Fánuel Fáraó Fáres
Farizeus Farizeus és a vámos Farizeusok
Fazekas Fecske Felebarát
Félelem Feleség Felhők
Félix Feltámadás Feltámasztás
Féltékenység Férfi Férjes asszony
Fiamat meg fogják becsülni Figellus Figyelmeztetés
Filemon Filemonhoz írt levél Filemonnak írt levél
Filep Filétus Filia
Filippi Filippieknek írt levél Filiszteus


G
Gabonamag Gábriel Gád
Galamb Galata levél Galilea
Gamáliel Gazdag ember Gecsemáné-kert
Gedeon Genezáret Genezis
Getszemáni Gibeón Gideón
Gilboa Gileád Gileád hegye
Gilgal Glória Gnosztikus
Góg és Magóg Golgota Góliát
Gómer Gonosz Gonosz asszony
Gránátalma Gyehenna Gyermek


H
Habakuk könyve Habakuk próféta könyve Hadád
Hadórám Hágár Haggeus
Haggeus próféta könyve Hajós Hakila
Hálaadás Halak Halál
Hálátlanság Halfogás Hallgatás
Háló Halott Halottak feltámadása
Halvá Halván Hám
Hámán Hamis próféta Hamis sáfár
Hamisság Hámor Hamrán
Hanáni Hanániás Hánes


I
Ibcán Idők jele Igazi szőlőtő
Igazság lelke Igazságtalan bíró Ígéret
Illés Imádság Immánuel
Írástudó Irgalmas Isten Irgalmas szamaritánus
Irgalmasság Irgalom Isai
Isbóset Ismael Ismáel
Isten Isten ajándéka Isten akarata
Isten angyala Isten báránya Isten dicsősége
Isten előtt Isten embere Isten fia
Isten gyermeke Isten haragja Isten hatalma


J
Jáfet Jaháziel Jahve
Jáír Jairus Jairus leánya
Jakab Jakab levele Jakán
Jákob Jákób Jámbor
János János első levele János evangéliuma
János harmadik levele János keresztsége János Márk
János második levele János születése Jáván
Jeárim Jebuzeus Jefte
Jégeső Jéhu Jehudit
Jekoniás Jelenések Könyve Jered


K
Kafarnaum Káin Kajafás
Káldeus Káleb Kalmár
Kána Kanaán Kánaán
Kánaáni asszony Kánai menyegző Kananeus
Kánon Kanonikus gyűjtemény Kanonikus irat
Kanonizáció Kárhozat Karmel
Kecske Kegyelem Kénán
Kenáz Kenyér Kenyérszaporítás
Kereskedő Kereszt Keresztelő János
Keresztény Keresztre feszít Keresztre feszítés


L
Lábán Lábmosás Láél
Lais Lakodalom Lámek
Lámpás Lázár Lázár feltámasztása
Lea Lepra Leprás
Letartóztatás Lévi Leviták könyve
Libanon Liliom Liszt
Lót Lótán Lucifer
Lukács Lukács evangéliuma


M
Madai Madarak Madonna
Magtalan Magvető Mahalalél
Makkabeus Malakiás Malakiás könyve
Malakiás próféta könyve Malkija Mammon
Manassé Manna Mara
Mária Márk evangéliuma Mártír
Második korintusi levél Második Törvénykönyv Matatiás
Máté Máté evangéliuma Matréd
Matrédnak Mattanja Mátyás
Megbánás Megbocsátás Megdicsőülés


N
Naámán Nábál Nabukodonozor
Naftáli Nafthali Nagy fa
Nagy nyomorúság Nagy vacsora Náhór
Náhum Náhum könyve Náhum próféta könyve
Naimi ifjú Naini özvegy Nákhor
Napkeleti bölcs Napkeleti bölcsek Nátán
Názáret Názáreti Jézus Ne ítélj
Nébát Negyven esztendő Negyven nap
Nehemiás Nehémiás Nehemiás könyve
Nehémiás könyve Nikodémus Nimród


O
Obed Obil Ofir
Ohel Oholá Oholibá
Oholibáma Olajfák hegye Olajfák hegyén
Oltár Oltáriszentség Omár
Omri On Ónán
Onesimus Onésimus Ószövetség
Otniél Ördög Örök élet
Örökös Öröm Ötven ezüst
Özönvíz Özvegyasszony


P
Pál Pál első levele a korinthusiakhoz Pál első levele a thesszalonikaiakhoz
Pál első levele Timóteushoz Pál levele a filippiekhez Pál levele a galatákhoz
Pál levele a kolosséiakhoz Pál levele a rómaiakhoz Pál levele az efezusiakhoz
Pál levele Filemonhoz Pál levele Tituszhoz Pál második levele a korinthusiakhoz
Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Pál második levele Timóteushoz Palesztina
Palesztína Pálmaág Panaszkodás
Párán Parázna Páska
Passió Pászka Pászkaünnep
Pásztorok Pátriárka Pedája
Péka Pekája Példabeszéd


R
Rabbi Rabló Ráchel
Ráháb Ráhel Rákhel
Rebeka Remény Roboám
Római levél Rómaiaknak írt levél Rossz fa
Rossz tanács Rózsafüzér Rúben
Rút Rut könyve Ruth
Ruth könyve


S
Sabbat Salamon Salmanassár
Sálmon Samária Samaritánus
Samgar Samma Sammá
Sámson Sámuel Sámuel első könyve
Sámuel második könyve Sára Sátán
Saul Séba Séfer
Sefi Sefó Sekhem
Séláh Sém Sénakhérib
Sené Seol Sét
Sibbólet Sidrák Simeon


T
Tábita Tábor Tádé
Talentum Támár Tamás
Tanítás Tanítvány Tanúbizonyság
Tanúságtétel Táré Tarsis
Te házad népe Tékozló fiú Témán
Temetés Templom Templom megtisztítása
Templomadó Templomszentelés ünnepe Teodicea
Teremtés Teremtés könyve Teremtő
Test lámpása Tétlenség Thámár
Timna Timná Timóteus


U
Új bor Új Egyház Új Templom
Újszövetség Újszövetségi kor Úr angyala
Úr az Isten Uriás Úriás
Uriel Úrvacsora Utolsó húsvét
Utolsó ítélet Utolsó Vacsora Úz
Uzzi Uzziás Üdvözítés
Üdvözítő Isten Üres sír


V
Vádbeszéd Vak meggyógyítása Vakok
Válás Váltságdíj Vérfolyásos asszony
Vértanú Vértanúság Vészjósló
Vetés Vihar Világ gyűlölete
Világ teremtése Világosság Vipera
Visszatérés Názáretbe Vízen jár Vízkóros
Vízözön Vízvezeték Vofszi
Vőlegény


Z
Zabbai Zakariás Zakariás könyve
Zakariás próféta könyve Zakeus Zákeus
Zakkai Zebedeus Zebulon
Zelóta Zeráh Zilpa
Zofóniás próféta könyve Zohélet Zorobábel
Zsidó Zsidó nép Zsidó szokás
Zsidókhoz írt levél Zsidóknak írt levél Zsinagóga
Zsoltárok könyve Zsuzsanna


 
RSS