Kezdőlap (Gábriel)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Gábriel

Biblia  Gabonamag  Gád

Gábriel arkangyal - az iszlámban
Gadamer, Hans-Georg
Gaia, Gaia-hipotézis, Gaia-tudatosság, Gaia vallás ...


GÁBRIEL (Isten embere vagy hőse; Isten a hős, Isten erős).
Angyal, aki Isten különleges követe volt; Dánielnek (3), Zakariás (28) papnak és Máriának (1), Jézus anyjának közvetítette Isten üzenetét (Dán 8,16; 9,21; Lk 1,11.19.26-38).
GÁD (szerencse, jó sors; beható, ostromló).

Gábriel: angyalfejedelem ('arkangyal'), nevének jelentése: Isten embere, Isten hőse, Isten harcosa, vagy Isten, a hős. Az Ószövetségben megjelent Dánielnek (Dán 8:16; 9:21), az Újszövetségben Zakariásnak (Lk 1:11) és Máriának (Lk 1:26-38).

Gábriel arkangyal megjelent Máriának ezzel az üzenettel: "'Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házá n örökké, és uralkodásának nem lesz vége.

Gábriel közölte Máriával, hogy a Szent Szellem által megfogant gyermekének a Jahoshua [JHVH megment] nevet adja majd, tudatta vele, hogy a fiút az Isten Fiának fogják [jövő időben] nevezni. Mint tudjuk, Jézus fiúságával kapcsolatban különböző teóriák terjedtek el.

Az Uláj felől pedig emberi hangot hallottam, amint szólt: "~, magyarázd meg neki a látomást!"
Dán 8.17
Erre odajött, ahol álltam. Amint közeledett, olyan rémület vett rajtam erőt, hogy elvágódtam. Megszólított: "Értsd meg, emberfia, hogy a végső időkre vonatkozik a látomás."
Dán 8.18 ...

19És felelvén az angyal, monda néki: Én ~ vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked.

~ három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták. Mielőtt pedig a küzdelem lezárult, maga Krisztus jött ~ segítségére.

' kérdésére ~ így felel: 'Az angyal így válaszolt neki: 'A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának'.' (Lukács 1:35).

Belsazár uralkodásának harmadik esztendejében, Dánielnek látomása van a kosról, és a kecskebakról, amelynek megfejtését is megkapja ~ angyaltól. (8:1-27). Belsazár tiszteletlen lakomáját írja le az ötödik fejezet, amely alkalommal egy emberi kéz idegen szavakat ír a falra.

Vannak fő angyalok, ilyen Mihály és ~, akiket név szerint is említ a Biblia, vagy Rafael, akiről az apokrif iratok beszélnek. Egyébként az apokrif irodalomban és az apokaliptikus írásokban sokkal nagyobb szerepet kapnak az angyalok, mint a Szentírás más könyveiben.

Látomások, kinyilatkoztatások és ~ angyal (?) jelenése nyomán ősi Allah-istenük prófétája lett. Tanításait később leírták (Korán). Tanítását kezdetben szűk körén kívül alig akarták elfogadni. 622. július 6-án elüldözték Medinába. Futása (hidzsra) a mohamedán időszámítás kezdete.

Pantokrátor-ábrázolás a Szent Koronán. A korona homlokoldalán a Pantokrátor Krisztus képe helyezkedik el, amely alatt a korona peremén jobbra és balra Mihály és ~ arkangyalok képe van.
Jézus Úr
Pantokrátor-ábrázolás a 13. századból ...

Egyszerre az oltár mellett megjelent az Úrnak egyik főangyala, ~. Zakariás megijedt, az angyal pedig így szólott:
- Ne félj, Zakariás! Isten meghallgatta könyörgésedet. Fiad fog születni s János lesz a neve. Nagy lesz ő az Úr előtt s már születése előtt betelik a Szentlélekkel.

A feljegyzés pedig így folytatódik: "Ugyanazon az éjszakán megöletett Belsazár, a káldeusok királya. És a méd Dáriusz foglalta el az országot" (Dán. 5:28, 30-31). Róla azt olvassuk Dán. 11:1-ben, hogy ~ angyal is mellette állt, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Isten, Angyal, Ember, Szent, Jézus?

◄ Gabonamag   Gád ►
 
RSS Mobile