Kezdőlap (Gábriel)

 Biblia 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Biblia » Gábriel


 

Gábriel

Biblia  Gabonamag  Gád

Gábriel arkangyal - az iszlámban
Gadamer, Hans-Georg
Gaia, Gaia-hipotézis, Gaia-tudatosság, Gaia vallás ...


GÁBRIEL (Isten embere vagy hőse; Isten a hős, Isten erős).
Angyal, aki Isten különleges követe volt; Dánielnek (3), Zakariás (28) papnak és Máriának (1), Jézus anyjának közvetítette Isten üzenetét (Dán 8,16; 9,21; Lk 1,11.19.26-38).

Gábriel: angyalfejedelem ('arkangyal'), nevének jelentése: Isten embere, Isten hőse, Isten harcosa, vagy Isten, a hős. Az Ószövetségben megjelent Dánielnek (Dán 8:16; 9:21), az Újszövetségben Zakariásnak (Lk 1:11) és Máriának (Lk 1:26-38).

Gábriel arkangyal megjelent Máriának ezzel az üzenettel: "'Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.

Gábriel közölte Máriával, hogy a Szent Szellem által megfogant gyermekének a Jahoshua [JHVH megment] nevet adja majd, tudatta vele, hogy a fiút az Isten Fiának fogják [jövő időben] nevezni.

Az Uláj felől pedig emberi hangot hallottam, amint szólt: "Gábriel, magyarázd meg neki a látomást!"
Dán 8.17
Erre odajött, ahol álltam. Amint közeledett, olyan rémület vett rajtam erőt, hogy elvágódtam.

19És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked.

Gábriel három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták. Mielőtt pedig a küzdelem lezárult, maga Krisztus jött Gábriel segítségére.

Belsazár uralkodásának harmadik esztendejében, Dánielnek látomása van a kosról, és a kecskebakról, amelynek megfejtését is megkapja Gábriel angyaltól. (8:1-27).

Vannak fő angyalok, ilyen Mihály és Gábriel, akiket név szerint is említ a Biblia, vagy Rafael, akiről az apokrif iratok beszélnek.

Pantokrátor-ábrázolás a Szent Koronán. A korona homlokoldalán a Pantokrátor Krisztus képe helyezkedik el, amely alatt a korona peremén jobbra és balra Mihály és Gábriel arkangyalok képe van.
Pantokrátor-ábrázolás a 13. századból ...

Egyszerre az oltár mellett megjelent az Úrnak egyik főangyala, Gábriel. Zakariás megijedt, az angyal pedig így szólott:
- Ne félj, Zakariás! Isten meghallgatta könyörgésedet. Fiad fog születni s János lesz a neve.

És a méd Dáriusz foglalta el az országot" (Dán. 5:28, 30-31). Róla azt olvassuk Dán. 11:1-ben, hogy Gábriel angyal is mellette állt, "hogy őt támogassa és segítségére legyen uralkodása első esztendejében".

Lásd még: Lásd még: Isten, Szent, Ember, Angyal, Kereszt

Biblia  Gabonamag  Gád

 
RSS Mobile