Kezdőlap (Feltámasztás)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Feltámasztás

Biblia  Feltámadás  Féltékenység

Lázár feltámasztása.
1Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. 2Ez a Mária kente meg az Urat olajjal és törölte meg a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. 3A nővérek megüzenték neki: 'Uram, akit szeretsz, beteg.


Feltámasztásnak, feltámadásnak ma és most csak akkor van átfogó értelme, ha azt a holnapi és ottani feltámasztás, feltámadás horizontján gondoljuk el. A keresztény hagyomány ennek két jelképét ismeri, az egyik pozitív, a másik negatív: menny és pokol.

Giotto: Lázár feltámasztása
Jan Vermeer van Delft: Jézus Máriánál és Mártánál
Jan Joest: Jézus a samáriai asszonnyal beszélget ...

Viszont a feltámasztás kérdésében nagyfokú ellentét húzódott meg Jézus és az egyházi hatóságok között. Halotthoz nem lehetett érni, és a feltámasztás varázslatnak számított.

a keresztségről, a kézföltételről, a halottak feltámasztásáról és az örök ítéletről szóló tanítás megalapozását.
Zsid 6.3
Erre is visszatérünk, ha Isten megengedi.
Zsid 6.4
Azt ugyanis, aki egyszer már részesült a világosságban, megízlelte az égi ajándékot, megkapta a Szentlelket,
Zsid 6.5 ...

Tanúja volt az Üdvözítő hatalmas munkájának, amelyet a betegek gyógyítása, a démonok kiűzése és a halottak ~a terén végzett. Saját személyében is megtapasztalta Krisztus hatalmának nyilvánvaló bizonyítékát.

fejezet A Jézust követő asszonyok A magvető A lámpás Jézus igazi rokonai Jézus lecsendesíti a tengert Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat Jairus leányának ~a
9. fejezet Jézus kiküldi tizenkét tanítványát Ötezer ember megvendégelése Péter vallástétele.

Ne felejtsük el, hogy éppúgy, ahogy ezt a két dolgot, vagyis Krisztus halálra adását és Krisztus ~át az Atyának tulajdonítjuk, ugyanúgy a belőlük származó két gyümölcs is az Atyától való. Az egyik gyümölcs a bűnök bocsánata: "ki a mi bűneinkért halálra adatott".

Jézus Isten által történt ~ának a megfontolása a kettőjük közötti kapcsolat mérlegeléséig vezethet minket. Amennyiben ők "egyenlőek", "örökkévalóak", amint ezt a szentháromság tana állítja, akkor azt várhatnánk a kapcsolatuktól is, hogy abban is egyenlőek, nincs köztük alá- ill.

Bár szülővárosában, a szicíliai Akragaszban (Agrigentum, ma Agrigento) egy ízben királlyá is választották (a felkérést ő udvariasan visszautasította ), később ugyanazok az akragasziak száműzték a városból a fősodortól eltérő vallási felfogása, például a lélekvándorlásban, a holtak ~ában ...

együtt halászok voltak (Mk 1,16); házas ember (Mk 1,30; 1Kor 9,5); Jézust fivére, András által ismerte meg (Jn 1,41-43); Jézus elhívta, hogy állandó követője és kísérője legyen (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11); az apostolok közé választotta (Mk 3,13-19; Lk 6,12-16), tanúja volt Jairus leánya ~ának ...

Ez azt jelenti, hogy innentől csak növekszik Sátán emberi eszközeinek a hatalma, és sikerrel járnak a fenevad birodalmának ~ában, majd egy rövidtávú és korrupt gazdasági jólét megvalósításában (Jel. 18:11-20). Ennek a birodalomnak a létrehozása két fő célt szolgál: 1.

2. Noha az Ószövetség számos ~i történetet ismer (lásd az Illés- és Elizeus-történeteket), ezekben a földi élet folytatására történő ~ról beszél, s nem az örök életre történő ~ról.

Ha hiányoznak is elemek a szinoptikus fordításból a negyedik evangéliumban, ezzel szemben új adatokkal szolgál: a kánai menyegző (2,1-11); Jézus és Nikodémus (3,1-11); Jézus és a számáriai asszony (4,5-42); Lázár ~a és annak következményei (11,1-57); ...

Jézus csodái közé tartozik a víz vérré változtatása (János 2:7), a vízenjárás (Máté 14:25), fizikai tárgyak megsokszorozása (János 6:11), a vakság gyógyítása (János 9:7), bénaság gyógyítása (Márk 2:3) és más betegségek gyógyítása (Máté 9:35; Márk 1:40-42), sőt halott emberek ~a (János ...

A népvándorlási hullámokkal létrejött barbár királyságok Róma lakosságát, kultúráját; jogrendjét s részben nyelvét is magukba olvasztották, s törekedtek az elpusztított Róma hatalmának ~ára! ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Isten, Ember, Szent, Kereszt, Jézus?

◄ Feltámadás   Féltékenység ►
 
RSS Mobile