Kezdőlap (Feltámasztás)

 Biblia 

  » »
 
   

Feltámasztás

Biblia  Feltámadás  Féltékenység

Lázár feltámasztása.
1Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. 2Ez a Mária kente meg az Urat olajjal és törölte meg a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg.


Feltámasztásnak, feltámadásnak ma és most csak akkor van átfogó értelme, ha azt a holnapi és ottani feltámasztás, feltámadás horizontján gondoljuk el. A keresztény hagyomány ennek két jelképét ismeri, az egyik pozitív, a másik negatív: menny és pokol.

Giotto: Lázár feltámasztása
Jan Vermeer van Delft: Jézus Máriánál és Mártánál
Jan Joest: Jézus a samáriai asszonnyal beszélget ...

Ehhez hasonló feltámasztásokat tulajdonítanak apostoloknak és szenteknek is.

a keresztségről, a kézföltételről, a halottak feltámasztásáról és az örök ítéletről szóló tanítás megalapozását.
Zsid 6.3
Erre is visszatérünk, ha Isten megengedi.
Zsid 6.4 ...

Tanúja volt az Üdvözítő hatalmas munkájának, amelyet a betegek gyógyítása, a démonok kiűzése és a halottak feltámasztása terén végzett. Saját személyében is megtapasztalta Krisztus hatalmának nyilvánvaló bizonyítékát.

Ne felejtsük el, hogy éppúgy, ahogy ezt a két dolgot, vagyis Krisztus halálra adását és Krisztus feltámasztását az Atyának tulajdonítjuk, ugyanúgy a belőlük származó két gyümölcs is az Atyától való.

Jézus Isten által történt feltámasztásának a megfontolása a kettőjük közötti kapcsolat mérlegeléséig vezethet minket.

Jézussal, és az Ő tanítványa lett (Jn 1,35); elhívást nyert a tizenkettő közé (Mk 1,19-20; Lk 5,10); egyike a három apostolnak, akik legközelebb álltak Jézushoz (a másik kettő: Péter és Jakab); ott volt Jézussal Jairus leányának feltámasztásánál (Mk ...

ma Agrigento) egy ízben királlyá is választották (a felkérést ő udvariasan visszautasította ), később ugyanazok az akragasziak száműzték a városból a fősodortól eltérő vallási felfogása, például a lélekvándorlásban, a holtak feltámasztásában vagy az ...

Ez azt jelenti, hogy innentől csak növekszik Sátán emberi eszközeinek a hatalma, és sikerrel járnak a fenevad birodalmának feltámasztásában, majd egy rövidtávú és korrupt gazdasági jólét megvalósításában (Jel. 18:11-20).

2. Noha az Ószövetség számos feltámasztási történetet ismer (lásd az Illés- és Elizeus-történeteket), ezekben a földi élet folytatására történő feltámasztásról beszél, s nem az örök életre történő feltámasztásról.

Ha hiányoznak is elemek a szinoptikus fordításból a negyedik evangéliumban, ezzel szemben új adatokkal szolgál: a kánai menyegző (2,1-11); Jézus és Nikodémus (3,1-11); Jézus és a számáriai asszony (4,5-42); Lázár feltámasztása és annak következményei ...

változtatása (János 2:7), a vízenjárás (Máté 14:25), fizikai tárgyak megsokszorozása (János 6:11), a vakság gyógyítása (János 9:7), bénaság gyógyítása (Márk 2:3) és más betegségek gyógyítása (Máté 9:35; Márk 1:40-42), sőt halott emberek feltámasztása ...

A népvándorlási hullámokkal létrejött barbár királyságok Róma lakosságát, kultúráját; jogrendjét s részben nyelvét is magukba olvasztották, s törekedtek az elpusztított Róma hatalmának feltámasztására! ...

E három személy más alkalmakkor is rendkívüli dolgoknak lehetnek szem- és fültanúi: az apostolok közül csak ők vannak jelen Jairus tizenkét éves kislányának feltámasztásakor (vö.: Lk 8,51) és az utolsó vacsorát követően az Olajfák-hegyén is ők ...

Lásd még: Lásd még: Ember, Szent, Isten, Halál, Jézus

Biblia  Feltámadás  Féltékenység

 
RSS Mobile