Kezdőlap (Eszter könyve)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Eszter könyve

Biblia  Eszter  Eufrátesz

Eszter könyve
Eszt 1
Eszt 1.a
Achasvéros nagykirály uralkodásának 2. évében, Niszan hónap első napján álmot látott Mardokeus, Jairnak a fia, (aki) Simi fia volt, az meg Kis fia. Benjamin törzséből származott,
Eszt 1.b ...


ESZTER KÖNYVE
1. fejezet Ahasvérós király lakomája Ahasvérós megfosztja méltóságától Vasti királynét
2. fejezet Ahasvérósnak királynét keresnek Mordokaj összeesküvést leplez le
3. fejezet Hámán ki akarja irtani a zsidókat
4. fejezet Mordokaj Eszter segítségét kéri
5.

Eszter könyve
Szerző: Eszter könyve nem nevezi meg a szerzőjét. A legnépszerűbb hagyományok szerint Mordokaj (Eszter könyvének egyik főszereplője), esetleg Ezsdrás vagy Nehémiás írhatta (akik jól ismerték a perzsa hagyományokat).

Eszter könyve
7. fejezet
1A király és Ámán együtt voltak a lakomán Eszterrel. 2A király a lakoma második napján így szólt Eszterhez: 'Mondd, mit kérsz, Eszter királyné? Teljesítem. Mit kívánsz? Országom felét is megkapod, ha kívánod.

ESZTER KÖNYVE.
Az ÓSZ utolsó történeti könyve; szerzője ismeretlen, valószínűleg Kr. e. 400 körül keletkezett. A könyv sajátosságai: Isten neve nem fordul elő benne, ugyanígy az imádság sem.

TOB - ESZTER KÖNYVE (görög)

Bevezetés
~ már lefordításra került itt, a héber szöveg szerint. Most egy fordítás következik ugyanerről a könyvről, a görög szöveg szerint.

2. ~ iránt támasztottak kétségeket egyesek arra hivatkozva, hogy nem lelki, Isten neve elő sem fordul benne.

Mint láthattuk, az ~ nem csupán egy zsidó leány története, aki Perzsia királynőjévé lett. Ha megértjük e könyv próféciai mondanivalóját, akkor a Jelenések könyvére is jobb rálátást kaphatunk az Ószövetség szemszögéből.

Károli Gáspár » ~ » 9. fejezet
1A tizenkettedik hónapban azért (ez az Adár hónap), annak tizenharmadik napján, a mikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesíttessék, azon a napon, a melyen a zsidók ellenségei remélték, ...

Azonosították elsősorban a később, az ótestamentumban összegyűjtött valamennyi könyvnek - kettő kivételével (Nehémiás és ~) - a részleteit, a nem kanonizált írások néhány darabját, valamint az esszénus tanítások jó részét.

purim Zsidó örömünnep, a februárra vagy márciusra eső ádár hónap 14-én, a perzsa zsarnoktól, Hámántól való megszabadulás emlékére, amelyet a bibliai ~ beszél el. [Herman Wouk: Purim]
puritánok
pünkösd ...

Úgy tűnik ezek az álláspontok a gyakorlatban kibékíthetőek, ha azonban a Biblia kiadásokban, amelyeket a Bibliatársaságok jelentenek meg és a római katolikus hatóságok imprimaturját is megkapják a deuterokanonikus szövegek elválasztott részként, az Újszövetség elé kerülnek. ~ esetében a ...

Nehémiás könyve Jeruzsálem falainak újjáépítéséről szóló feljegyzés, és a szent szertartások újraindítása.
~ Eszter királyné története arról, hogy hogyan szabadította meg a zsidókat Hámán kezéből, és hogyan alapították meg Purim ünnepét.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Eszter, Zsidó, Biblia, Ember, Törvény?

◄ Eszter   Eufrátesz ►
 
RSS Mobile