Kezdőlap (Eszter könyve)

 Biblia 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Biblia » Eszter könyve


 

Eszter könyve

Biblia  Eszter  Eufrátesz

Eszter könyve
Eszt 1
Eszt 1.a
Achasvéros nagykirály uralkodásának 2. évében, Niszan hónap első napján álmot látott Mardokeus, Jairnak a fia, (aki) Simi fia volt, az meg Kis fia. Benjamin törzséből származott,
Eszt 1.b ...


.
Az ÓSZ utolsó történeti könyve; szerzője ismeretlen, valószínűleg Kr. e. 400 körül keletkezett. A könyv sajátosságai: Isten neve nem fordul elő benne, ugyanígy az imádság sem.

TOB - ESZTER KÖNYVE (görög)

Bevezetés
Eszter könyve már lefordításra került itt, a héber szöveg szerint. Most egy fordítás következik ugyanerről a könyvről, a görög szöveg szerint.

2. iránt támasztottak kétségeket egyesek arra hivatkozva, hogy nem lelki, Isten neve elő sem fordul benne.

Dán 6,9: Eszter könyve is bizonyítja, hogy az egyszer kiadott királyi rendeletet maga a király se változtathatja meg (1,19; 8,8).

Mint láthattuk, az nem csupán egy zsidó leány története, aki Perzsia királynőjévé lett. Ha megértjük e könyv próféciai mondanivalóját, akkor a Jelenések könyvére is jobb rálátást kaphatunk az Ószövetség szemszögéből.

Károli Gáspár » Eszter könyve » 9. fejezet
1A tizenkettedik hónapban azért (ez az Adár hónap), annak tizenharmadik napján, a mikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesíttessék, azon a napon, ...

Azonosították elsősorban a később, az ótestamentumban összegyűjtött valamennyi könyvnek - kettő kivételével (Nehémiás és ) - a részleteit, a nem kanonizált írások néhány darabját, valamint az esszénus tanítások jó részét.

purim Zsidó örömünnep, a februárra vagy márciusra eső ádár hónap 14-én, a perzsa zsarnoktól, Hámántól való megszabadulás emlékére, amelyet a bibliai Eszter könyve beszél el. [Herman Wouk: Purim]
puritánok
pünkösd ...

kibékíthetőek, ha azonban a Biblia kiadásokban, amelyeket a Bibliatársaságok jelentenek meg és a római katolikus hatóságok imprimaturját is megkapják a deuterokanonikus szövegek elválasztott részként, az Újszövetség elé kerülnek. ...

Nehémiás könyve Jeruzsálem falainak újjáépítéséről szóló feljegyzés, és a szent szertartások újraindítása.
Eszter könyve Eszter királyné története arról, hogy hogyan szabadította meg a zsidókat Hámán kezéből, és hogyan alapították meg Purim ünnepét.

Lásd még: Lásd még: Eszter, Zsidó, Biblia, Isten, Szent

Biblia  Eszter  Eufrátesz

 
RSS Mobile