Kezdőlap (Ésaiás)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Ésaiás

Biblia  Erzsébet  Esbán

ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.


Ésaiás könyve
Ésaiás prófétai szolgálatot teljesített, Uzziás, Jótám, Akház, és Ezékiás Júdabeli királyok idejében. Szolgálatát kevéssel Uzziás halála előtt kezdte (Kr. e 774-ben) és több éven keresztül folytatta, egészen Ezékiás uralkodásának tizennegyedik évéig, vagyis (Kr. e 732.) (Ésa 1.

Ésaiás 43:10 Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és szolgám akit elválasztottam, hogy megtudjátok és higgyetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz.

Ésaiás próféta könyve (Ésa.)
Jeremiás próféta könyve (Jer.)
Jeremiás siralmai (Jer. sir.)
Ezékiel próféta könyve (Ezék.)
Dániel próféta könyve (Dn.) ...

Ésaiás próféta könyvében találjuk "az Úr könyve" kifejezést (34:16), amely nem csupán Ésaiás könyvére alkalmazható, hanem a teljes prófétikus iratgyűjteményre is. Ez a Biblia legszebb, legtalálóbb meghatározása.

~ könyvében egy nevezetes messiási prófécia előre elmondta Jézus küldetésének legfontosabb célját, és leírta azt is, hogyan fogják Őt fogadni az emberek.
"Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?

Izajás Jesaja ~ Ézsaiás
Izidor, Sevillai (Szent) (560-636) A Vatikán őt javasolja az internet és a komputertudományok védőszentjének.

A Szentlélek pedig ~ próféta által kijelenti: "Kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek Őróla? [...] Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentumait?

2És elküldé Eljákimot az udvarnagyot, és Sebnát az íródeákot, és a papoknak gyászruhába öltözött véneit ~hoz, Ámós fiához, a prófétához.3Kik mondának néki: Így szól Ezékiás: nyomornak, büntetésnek és káromlásnak napja e nap, mert szülésig jutottak a fiak, és erő nincs a szüléshez! ...

Hogy beteljesedjék az ~ próféta beszéde, a melyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg?
39. Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda ~:
40.

Az ószövetségi próféciák ezenkívül a Messiást egyszer 'Immánuel' néven említik (~ könyve 7:14), ~ könyve egy másik helyén (9:6) pedig 'hívják nevét: csodálatosnak, tanácsadónak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének.

[377] Csekey Sándor kommentárja 1939-ben (Ámós próféta könyve, Budapest, Sylvester, 39-40. old.) jól informál a korabeli nemzetközi szakirodalom eredményeiről, s jól mutatja be a problémát is: 'Ami a doxologiákat illeti (.), mondják, hogy ezek theológiai szempontból Jób s Deutero-~ hangjához és ...

Az első problémát azok a bűnök jelentik, amiket elkövettünk. Ennek a megoldását a legtöbb keresztény elég jól ismeri és alkalmazza is. Az elkövetett bűneink miatt Isten bocsánatára van szükségünk, és hála Neki, lehetőségünk is. A mi Istenünk ugyanis bővelkedik a megbocsátásban. (~ 55,7.) ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Isten, Ember, Szent, Jézus, Próféta?

◄ Erzsébet   Esbán ►
 
RSS Mobile