Kezdőlap (Énekek éneke)

 Biblia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Énekek éneke

Biblia  Emmauszi tanítvány  Engedelmes

Énekek éneke
Én 1
Én 1.1
Az énekek éneke Salamontól:
Én 1.2
Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bornál.
Én 1.3
Keneteidnek illata kellemes, mint a kiöntött olaj, olyan a neved, azért szeretnek a lányok.
Én 1.4
Vigyél magaddal! Siessünk, el innét! ...


ÉNEKEK ÉNEKE
1. fejezet A vőlegény és a menyasszony találkozása
2. fejezet A szerelem öröme a tavasz szépségében
3. fejezet A vőlegény érkezése
4. fejezet A menyasszony szépsége
5. fejezet A menyasszony keresi vőlegényét, és leírja szépségét
6. fejezet Az egymásra találás öröme
7.

Énekek éneke 8:6-7: 'Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az ÚRnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni.

Énekek éneke
A könyv címe magyarul rövidítése az első versnek, Énekek éneke, mely Salamoné. Az énekek éneke egy magasabb fokú kifejezés úgy, mint például az istenek Istene az uraknak Ura a királyok Királya az egeknek Ege, vagy a szentek Szentje.

ÉNEKEK ÉNEKE (SALAMONÉ).
Az ÓSZ öt költői könyve közül az utolsó; maga a könyv Salamont nevezi meg szerzőjéül, amit a hagyomány is megerősít. Felosztása:
a szerelmesek kölcsönösen csodálják egymást (1,2-2,7);
növekedés a szerelemben (2,8-3,5);
a házasság (3,6-5,1); ...

TOB - ÉNEKEK ÉNEKE

Bevezetés
Ez a kis könyv egyike a bibliai irodalom legvitatottabb kérdéseinek. Mit keres az Ószövetségben ez a szerelmes költemény (vagy e szerelmi költemények gyűjteménye)?

6. ~ = a legszebb ének (~ 1:1).

7. A teljesség teljessége = valami, ami véglegesen beteljesedett (Ésaiás 34:10).
...

Az ~ különleges élességgel veti föl az allegorikus írásmagyarázat kérdését, hiszen ez a gyűjtemény allegorikus magyarázat által vált kanonikussá - s ekkor is csak nehezen! ...

Salamon Énekek Éneke könyvének kanonikusságát vonta kétségbe Sammai iskolája az Kr.u. 1. században arra hivatkozva, hogy egyesek érzékinek találják.
Eszter könyve iránt támasztottak kétségeket egyesek arra hivatkozva, hogy nem lelki, Isten neve elő sem fordul benne.

Károli Gáspár » Salamon énekek éneke » 5. fejezet
1Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem, szedem az én mirhámat, az én balzsamommal, eszem az én lépesmézemet az én mézemmel, iszom az én boromat az én tejemmel. Egyetek barátim, igyatok, és részegedjetek meg, szerelmesim! ...

Javnéről, ahol két vagy három generáció vallási tudósai tevékenykedtek, ebben a tekintetben csak annyit tudunk pontosan, amennyi az ~ kapcsán ott határozattá vált: hogy Rabbi Akiva véleménye szerint "beszennyezi a kezet", értsd: szent (és ezért nem szabad közvetlenül megérinteni), ...

Jó példája ennek az Énekek Éneke, amely két szerelmes érzelmein, testi szépségének, egészséges érzéseinek leírásán keresztül példázza Krisztus és az Egyház, Isten és Izrael kapcsolatát.

Jób könyve (Jób)
Zsoltárok könyve (Zsolt.)
Példabeszédek könyve (Péld.)
A Prédikátor könyve (Préd.)
Énekek Éneke (Én. Én.) ...

pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai a tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet, a folyóvizek se boríthatnák azt el. Ha az ember vagyonát adná is e szeretetért, mégis megvetnék azt" (~ ...

A prédikátor könyve Egy megcsömörlött élet visszatekintése önmagára, amely végül az Istenbe vetett bizalomban talál megoldást.
~ Szerelmi költemény, ami a hagyományos keresztény értelmezés szerint Krisztus és Egyháza között megvalósuló kölcsönös szeretetet mutatja be.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Biblia, Salamon, Isten, Jeruzsálem, Szent?

◄ Emmauszi tanítvány   Engedelmes ►
 
RSS Mobile