Kezdőlap (Énekek éneke)

 Biblia 

  » »
 
   

Énekek éneke

Biblia  Emmauszi tanítvány  Engedelmes

Énekek éneke
Én 1
Én 1.1
Az énekek éneke Salamontól:
Én 1.2
Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bornál.
Én 1.3
Keneteidnek illata kellemes, mint a kiöntött olaj, olyan a neved, azért szeretnek a lányok.
Én 1.4 ...


Énekek éneke
Szerző: Az Énekekét énekét a könyv első verse szerint Salamon írta. Ez egyike annak az 1.005 éneknek, amelyet Salamon szerzett (1Kir 4:32).

Énekek éneke
A könyv címe magyarul rövidítése az első versnek, Énekek éneke, mely Salamoné. Az énekek éneke egy magasabb fokú kifejezés úgy, mint például az istenek Istene az uraknak Ura a királyok Királya az egeknek Ege, vagy a szentek Szentje.

ÉNEKEK ÉNEKE (SALAMONÉ).
Az ÓSZ öt költői könyve közül az utolsó; maga a könyv Salamont nevezi meg szerzőjéül, amit a hagyomány is megerősít. Felosztása:
a szerelmesek kölcsönösen csodálják egymást (1,2-2,7);
növekedés a szerelemben (2,8-3,5); ...

TOB - ÉNEKEK ÉNEKE

Bevezetés
Ez a kis könyv egyike a bibliai irodalom legvitatottabb kérdéseinek. Mit keres az Ószövetségben ez a szerelmes költemény (vagy e szerelmi költemények gyűjteménye)?

6. Énekek éneke = a legszebb ének (Énekek éneke 1:1).

7. A teljesség teljessége = valami, ami véglegesen beteljesedett (Ésaiás 34:10).
...

Az Énekek éneke különleges élességgel veti föl az allegorikus írásmagyarázat kérdését, hiszen ez a gyűjtemény allegorikus magyarázat által vált kanonikussá - s ekkor is csak nehezen! ...

Salamon Énekek Éneke könyvének kanonikusságát vonta kétségbe Sammai iskolája az Kr.u. 1. században arra hivatkozva, hogy egyesek érzékinek találják.

Megbecsültségét mutatja, hogy az Énekek Éneke is szívesen említi az almafát hasonlataiban. Megtudjuk, hogy a régiek úgy tartották, hogy az alma kiválik az erdő fái közül /ÉnÉn. 2:3.a.

Károli Gáspár » Salamon énekek éneke » 5. fejezet
1Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem, szedem az én mirhámat, az én balzsamommal, eszem az én lépesmézemet az én mézemmel, iszom az én boromat az én tejemmel.

Javnéről, ahol két vagy három generáció vallási tudósai tevékenykedtek, ebben a tekintetben csak annyit tudunk pontosan, amennyi az Énekek éneke kapcsán ott határozattá vált: hogy Rabbi Akiva véleménye szerint "beszennyezi a kezet", ...

Jób könyve (Jób)
Zsoltárok könyve (Zsolt.)
Példabeszédek könyve (Péld.)
A Prédikátor könyve (Préd.)
Énekek Éneke (Én. Én.) ...

Lángjai a tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet, a folyóvizek se boríthatnák azt el. Ha az ember vagyonát adná is e szeretetért, mégis megvetnék azt" (Énekek éneke 8:6-7).

A prédikátor könyve Egy megcsömörlött élet visszatekintése önmagára, amely végül az Istenbe vetett bizalomban talál megoldást.
Énekek éneke Szerelmi költemény, ...

Lásd még: Lásd még: Szent, Biblia, Isten, Héber, Salamon

Biblia  Emmauszi tanítvány  Engedelmes

 
RSS Mobile