Kezdőlap (Barabás)

 Biblia 

  » »
 
   

Barabás

Biblia  Bálványimádás  Bárák

Barabás
Miklós (márkusfalvi), akadémiai képíró a III. oszt. vaskoronarend lovagja, a m. tud. akadémia levelező tagja, szül. Márkusfalván, Háromszékmegyében 1810 febr. 22., székely primi pilus családból.


BARABÁS (az atya fia).
Fogoly, akit Pilátus a Jézussal szemben lefolytatott eljárás során, az akkor szokásos páska-amnesztia kapcsán szabadon engedett (Mt 27,16; Mk 15,15).
BÁRÁK (villám, villámló kard).

Barabás az Atya (Tanító) fia
Barnabás a vigasz fia
Báruk áldott
Benjámin a jobb (kéz) fia, kedvenc
Betánia szegény ház; Ananiás háza
Beteszda a kegyelem háza
Betlehem a kenyér háza
Betszaida a halászat helye
Bét-Seán Seán kígyóisten háza ...

16Volt akkor egy hírhedt rabjuk, Barabásnak hívták. 17Pilátus kérdést intézett hozzájuk: 'Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?' 18Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére.

Ez alkalommal Pilátus felszóllalt, azzal a reménnyel, hogy Jézust szabadon bocsássa, ismét csendet intett a népnek és kérdé tőlük: -Kit bocsássak el nektek az ünnepre, Jézust vagy Barabást? Bocsásd el nékünk Barabást!- kiáltotta a sokaság.

[13][14] Szintén ezt az életkort erősíti, hogy Barabás nevű fogoly nem létezett, hanem ennek a névnek eredeti jelentéséből kiindulva - Atyja fia - egyértelmű utalás arra, hogy Jézus fia lehetett, ez pedig ismét csak jóval nagyobb életidőt feltételez.

Lásd még: Lásd még: Ember, Szent, Jézus, József, Zsidó

Biblia  Bálványimádás  Bárák

 
RSS Mobile