Kezdőlap (Barabás)

 Biblia 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Biblia » Barabás


 

Barabás

Biblia  Bálványimádás  Bárák

Barabás
Miklós (márkusfalvi), akadémiai képíró a III. oszt. vaskoronarend lovagja, a m. tud. akadémia levelező tagja, szül. Márkusfalván, Háromszékmegyében 1810 febr. 22., székely primi pilus családból.


(az atya fia).
Fogoly, akit Pilátus a Jézussal szemben lefolytatott eljárás során, az akkor szokásos páska-amnesztia kapcsán szabadon engedett (Mt 27,16; Mk 15,15).
BÁRÁK (villám, villámló kard).

Barabás az Atya (Tanító) fia
Barnabás a vigasz fia
Báruk áldott
Benjámin a jobb (kéz) fia, kedvenc
Betánia szegény ház; Ananiás háza
Beteszda a kegyelem háza
Betlehem a kenyér háza
Betszaida a halászat helye
Bét-Seán Seán kígyóisten háza ...

Választás Jézus és között 9. Jézust megostorozzák, "Ecce homo" jelenet 10. Pilátus elítéli Jézust, elkészítteti az írást s a táblát is, melyet az elítélt keresztjére szegeztek 11. Jézust a Golgotára vezetik a "keresztúton" 12.

Például Császár Angela az országgyűlési választást mély elragadtatásában üdvtörténeti dimenziókba helyezte: "mindenkinek el kell mennie szavazni, és meg kell győznünk az embereket, hogy ne Barabást válasszák, ne őt váltsák ki Pilátustól, ...

Ez alkalommal Pilátus felszóllalt, azzal a reménnyel, hogy Jézust szabadon bocsássa, ismét csendet intett a népnek és kérdé tőlük: -Kit bocsássak el nektek az ünnepre, Jézust vagy t? Bocsásd el nékünk t!- kiáltotta a sokaság.

[13][14] Szintén ezt az életkort erősíti, hogy Barabás nevű fogoly nem létezett, hanem ennek a névnek eredeti jelentéséből kiindulva - Atyja fia - egyértelmű utalás arra, hogy Jézus fia lehetett, ez pedig ismét csak jóval nagyobb életidőt feltételez.

- Béla. Gyoma, 1931. - Virágzik a mandula. Reg. 1-2. köt. Bp., 1933. (M. reg. 31-32.) - A Rajna ködbevész. Reg. Uo., 1935. (M. reg.) - A fiú nem üthet vissza. Dramolett. Uo., 1935. (Műkedvelők Színháza. Új sorozat 41.) - Utolsó szárnycsapás.

Lásd még: Lásd még: Ember, Szent, Jézus, József, Zsidó

Biblia  Bálványimádás  Bárák

 
RSS Mobile