Kezdőlap (Varjú)

 Állatok 

  » »
 
   

Varjú

Állatok  Vari  Vaskos csabak

Varjú
Vetési varjú (Corvus frugilegus)
Testhossza 43-45 cm, szárnyfesztávolsága 80-85 cm, súlya 350 g körüli. A vetési varjú telepes fészkelő, egy-egy helyen akár több száz fészkelő pár is összegyűlhet. Sokan vannak, kárognak, szemetelnek.


varjú
Fekete tollú, nagy testű madár. Alakváltozatok: varnyú, vargyú, vartyú.
A feltehető var- alapszó hangutánzó eredetű az uráli korból: mordvin vartsi, finn varis, szamojéd bare. A magyar szó -jú eleme egy ősi denominális névszóképző maradványa.

Havasi varjú (Pyrrhocorax Vieill.)
[Régebben: Fregilus.]
Összesen csak két faj tartozik a havasi varjú rendkívül sajátságos nemzetségébe, amelyek Európa, Észak-Ázsia és Észak-Afrika hegységeiben élnek.

A vetési varjú (Corvus frugilegus) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) rendjébe és a varjúfélék (Corvidae) családjába tartozó faj. Nagysága kb. 45 cm. A nemek hasonlóak. Elterjedési területe Eurázsia nagyrésze.

KRÚDY GYULA VARJÚLEVES
Ez a történet még abból az időből való, amikor a magyarok szerettek otthon üldögélni.
Az Angyalzugban például sohasem lehetett lépéseket hallani; legfeljebb éjfélkor, a kísértetek órájában, amikor mindenki aludt.

A dolmányos varjúnál valamivel kisebb; csőre karcsúbb, inkább egyenes; töve - az öregeknél kopasz, mintha fehéres var borítaná, az egész madár színe szerint fekete-acélkék - bíboros zománcfénnyel; lába fekete, vaskos, karmai erősek; talpa érdes; ...

A kék vércse és a vetési varjú "kapcsolata" nagyon jó példája annak, hogy az ökoszisztéma milyen érzékeny és összefüggő rendszer, és ha valahol beavatkozunk, nem tudhatjuk pontosan, ...

Bár a kaffer szarvasvarjú nem közvetlenül veszélyeztetett faj, ám markáns megjelenésével az állatkertekben élőhelyük pusztítására, és élőhelyének, az afrikai szavannáknak veszélyeztetett fajaira lehet vele felhívni a látogatók figyelmét.

A varjúk meglepően okosak
Lőrincz Gergely
A varjak zajosak, nem ritkán bosszantóak senki sem gondolná, hogy ők a világ legkreatívabb madarai.

Varjúfélék tartásáról [00/6.]
Venezuela amazon, ahogy én látom [02/4.]
A verébpapagáj (1.) [03/02.]
A verébpapagáj (2.) [03/03.]
Versicolor réce (1.) [00/2.]
Versicolor réce (2.) [00/3.]
Versicolor réce [01/10.]
Virginiai fürj (1.) [00/2.] ...

Kékvarjú (Cyanocorax Boie)
Kékszajkó (Cyanocitta Strickl.)
A kékszajkó tíz fajt számláló nemzetsége Amerika északi felét lakja, dél felé Mexikóig és Guatemalaig.

Ezer varjú ellen elég egy kő.
Tiszta igazság. Egy kőhajintástól felriad a fekete sereg és tova száll. Ha a madár kártételben van, ha megszállotta a zsenge kukoriczát, bizony tíz követ sem sajnál az ember tőle; riasztja, a mint birja.

Tápnövény:varjúháj és kövirózsa
Elterjedés:legtöbb Európai hegvidéken,brit szigeteken nem,hazánkban sem
Repülési idő:Június-Augusztus ...

A dolmányos varjú (Corvus cornix)
Kalitka vagy volier legyen a madár otthona?
Tárgy: Odú, költés, fióka?
Neved: ...

Magyar neve: Bakcsó vagy éjjeli- illetve vakvarjú, vasfejű gém, vakkánya
Latin: Nycticorax nycticorax, (Linnaeus, 1758)
Német: Nachtreiher
Angol: Black-crowned Night-Heron, Qua Bird, Quawk
Dán: Nathejre ...

Tarvarjú Geronticus eremita
Tőkés réce Anas plathyrincos
Uhu Bubo bubo
Viola turákó Musophaga violacea
Vörösfülű bülbül Pycnonotus jocosus
Zöldszárnyú galamb Chalcophaps indica ...

A többi varjúféléhez hasonlóan a hollók is kiválóan utánozzák környezetük hangjait, köztük az emberi beszédet is.

Gundlach 1856-ban hangsúlyozta a hollókkal való hasonlóságot, közben jól különbséget téve a kubai varjú (Corvus nasicus) és az európai fajták között: Este és reggel nagy számban összesereglenek, ...

A szintén nagy telepekben költő vetési varjak elhagyott fészkeit foglalja el, általában a varjúfiókák kirepülése után. Főleg sáskákkal, szitakötőkkel, barna ásóbékával és más kétéltűekkel, hüllőkkel, apró rágcsálókkal táplálkozik.

A medence mezőgazdasági területeinek jellemző madárfajai közé sorolhatjuk a dolmányos varjút (Corvus c. cornix), a szarkát (Pica pica), a balkáni gerlét (Streptopelia decaocto) és a mezei verebet (Passer montanus).

Fészket nem építenek, előszeretettel használják az elhagyatott varjúfészkeket. A hím jelöli ki a területet, de a tojó választja ki az alkalmas fészket. A fészekből akár el is zavarja a tulajdonost.

A szárazföld belsejében a varjú- és gémtelepekbe tódul és fészkeiket heves küzdelem után elfoglalja.

Sok madárfaj, gémek, vöcskök, gólyák, ölyvek és rétihéják, a kígyászölyv, varjúfélék, valamint gébicsek és rigók is felfalják őket. A madarak közül a kígyászölyv kitűnő kígyóvadásznak számít, Dél¬Európában sok vízisiklót is fogyaszt.

A szalakótaalakúak csoportjába tartozik a kaffer szarvasvarjú. Füves szavannákon él, odukban fészkel, ízeltlábúakkal, rágcsálókkal, gyíkokkal táplálkozik. Az énekes madarak rokonai a fokföldi mézevő és a szövőmadarak.

A messzi vidékről érkező, nagy területről összeverődött varjúcsapat megérzi a közeledő időváltozást, kóvályogva keresi a helyes irányt, igyekszik "meglépni" a havazás elől.

ezen belül a gémfélék (Ardeidae) családjába tartozó faj. Népies neve vakvarjú, kvakvarjú, oláhpap, kakcsó, vasfejű vakkánya.
Észak- és Dél-Amerikában, valamint Európa és Afrika nagy részén elterjedt.
Magyarországon fokozottan védett.neofita ...

Madárfajok Verébalakúak Varjúfélék Vetési varjú
A madárrendeket az itt található legördülő menüből választhatják ki.
A kategória
Kategória az aktuális 'Magyarország madarainak névjegyzéke' szerint.

Család: Varjúfélék
Élőhely: Európa, Kína, Ázsia, Oroszország
Súly: 45-55 dkg
Hossz: 46 cm
Szárnyfesztávolság: 95 cm
Szaporodás: 4-5 tojás
Táplálkozás: gyümölcsök, magvak, tojások, dögök, fűfélék, egerek, rovarok ...

Odvas fákban, elhagyott varjúfészkekben, néha épületeken költ. Magyarországon gyakori fészkelő; erdőségekben s lakott helyek környékén is. Állandó madarunk.
Album: KFKI Élővilág - Madarak ...

A holló (Corvus corax) egy gerinchúrosok törzsébe, madarak osztályába, verébalakúak rendjébe és varjúfélék családjába tartozó állatfaj.
Tartalomjegyzék ...

A cserjék közül gyakori még a tűzpiros termést érlelő egybibés galagonya, a kökény, a varjútövis benge, a sóskaborbolya és a fagyal. A cserjék és fák között a - fülöpházi buckákról már ismert nyílt homokpusztagyep fedi lazán a homokot.

Az énekesmadarak köréből a fokozottan védett vízirigó, a királykák, az ökörszem, az erdei szürkebegy, a léprigó, a kis légykapó, továbbá a kormosfejű cinege, a holló, a kormos varjú, a süvöltő, és a keresztcsőrű költése jellemző.

A közel varjú nagyságú fekete harkály (Dryocopus martius) sem számít ma már ritkaságnak. A gyors sodrású, tiszta vizű hegyi patakok ékessége az alig 1 - 2 párból álló vízirigó (Cinclus cinclus) állomány.

Miért bántja az városlakókat a vetési varjú.
A Letenyei Platán is versenyez az Európai Év Fája címért
UNESCO nem a szerencsi erőműre
Ösztönző rendszer az elektromos autókra?
Kutya veszély a haszon- és vadállatokra ...

Lásd még: Lásd még: Galamb, Veréb, Szarka, Holló, Seregély

Állatok  Vari  Vaskos csabak

 
RSS Mobile